Oktatóképzés

Tájékoztató a 2013. 10.02.-tól a PL-8524 lajstromszámon akkreditált Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója elnevezésű képzés feltételeiről

A programakkreditációs tanúsítvány szerint a képzési program során megszerezhető kompetenciák:

 • A résztvevő ismeri az ETKA Erőgyűjtő módszer elméleti és gyakorlati alapjait
 • A résztvevő rendelkezik alapvető elméleti és gyakorlati anatómiai és elsősegély-nyújtási ismeretekkel
 • A résztvevő képes önállóan megtervezni, megszervezni és levezetni egy ETKA Erőgyűjtő foglalkozás sorozatot
 • A résztvevő képes különböző, egészséggel kapcsolatos rekreációs programok megszervezésére és lebonyolítására. (egészségtábor, egészségnap, relaxációs és meditációs foglalkozások stb.)
 • A résztvevő képes az ETKA Erőgyűjtő módszert különböző társadalmi gazdasági csoportok előtt eredményesen bemutatni.

 A képzés helyszíne: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41. Csicsergő Óvoda – EJRE Oktatási Központ.

A képzés időtartama:  248 óra.(9 hónap)  A képzés három modulban történik, az első modul 80 óra, a második 120 óra, a harmadik 48 óra oktatóképző táborban.  Az akkreditált 248 órás Etka Erőgyűjtő Módszer oktatóképzésének tartalma:

Tantárgy

Előírt minimálisóra szám

Elsajátítandó tananyag leírása

Etka Erőgyűjtő módszer elsajátítása, alkalmazási ismerete

60 óra I. modul Az erőgyűjtő módszer alapjainak: a természetes testtartás, a minőségi légzés és mozgás elsajátítása, újra ösztönössé válása. A természetes testmozgás elmélete, szervérzete.

Sportegészségügyi ismeretek

10 óra I. modul Anatómiai és élettani alapismeretek. Elsősegélynyújtás.

 Etika, életstílus, életmód. Hatha jóga alapismeretek.

10 óra I. modul. Etikai kódex, Etka Erőgyűjtő oktatók kötelességei. Az Erőgyűjtő módszer filozófiai hátterének megismerése. /Etka könyvek, kiadványok./ A jóga történeti áttekintése./

Oktatási módszertan II. modul

100 óra Az erőgyűjtő módszer elsajátításához javasolt alapgyakorlatok, gimnasztikai alapismeretek elsajátítása. Foglalkozásvezetési alapismeretek. A módszer bemutatásának alapelvei, a végrehajtás figyelemmel kísérése, segítése. A testbeszéd tudatosítása, a célzott meditáció elsajátítása. Betegségek és az Etka-erőgyűjtő módszer kapcsolati rendszere.

Szabadidős programszervezés, az oktatói tevékenység jogi, pénzügyi környezet áttekintése.  II. modul

20 óra Szabadidős programszervezés, táborszervezési ismeretek. Reklám, marketing, pénzügyi, vállalkozói alapismeretek.

Intenzív oktatóképző tábor III. modul

48 óra A képzés befejezéseként a módszer átfogó ismeretének összegzésére, az elméleti és gyakorlati tudás és tapasztalás bemutatására kötelező az oktatóképző tábori részvétel.

A 2016. évi akkreditált oktató- és pedagógus továbbképzési időpontjai:

2016 év október 08-tól Gödöllőn 18 fővel indul a PED/1080-2/2014. szám alatt akkreditált 60 órás kihelyezett pedagógus továbbképzés. A program címe: Etka jóga Erőgyűjtő módszer a fiatalok testi és szellemi frissességének, az egészség megőrzésének, az állandó továbbfejlődés igényének kifejlesztésére. A képzés helyszíne: 2100 Gödöllő Légszesz u.10. Hajós Alfréd Általános Iskola

Továbbképzési napok: október 08-09 szombat, vasárnap

                                        október 29. szombat

                                        november 12-13 szombat, vasárnap

                                        november 26-27 szombat, vasárnap

                                        december 03. szombat

 A Budapesten induló  programakkreditált 248 órás Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója elnevezésű felnőttképzésünket és a pedagógus továbbképzés 2017. január 7-8-án indítjuk el. A várható befejezési időpont 2017. augusztus 20. A képzési időpontok hamarosan olvashatók lesznek honlapunkon.

 1. évi Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója képzés időpontjai. (IV. évfolyam)

2017.01.08-08.17-ig

 I. Modul 80 óra  10 nap

 1. január 07-08. szombat – vasárnap 2 nap     16 óra

január 28-29 .  szombat – vasárnap               2 nap     16 óra

február 11-12.  szombat – vasárnap              2 nap     16 óra

február 25-26. szombat – vasárnap            2 nap    16 óra

március 04-05 szombat –  vasárnap 2 nap    16 óra       Vizsganap

 

 1. Modul 120 óra  15 nap
 2. március. 18-19. szombat – vasárnap 2 nap 16 óra

március  25.       szombat                                     1 nap     8 óra

április      08-09  szombat – vasárnap              2 nap    16 óra

április      22-23  szombat – vasárnap           2 nap    16 óra

május      06-07 szombat – vasárnap              2 nap     16 óra

május      20-21 szombat- vasárnap 2 nap    16 óra

június      10-11 szombat – vasárnap              2 nap    16 óra

június      24-25 szombat – vasárnap              2 nap    16 óra    Vizsganap

 

III. Modul 48 óra 6 nap

Oktatóképző – és továbbképző tábor időpontja: 2017. 08.11- 08.17.-ig 7 nap 6 éjszaka.

Képzési idő összesen: 31 nap 248 óra

Nagy szeretettel várjuk a pedagógusok, óvodapedagógusok jelentkezését akkreditált „Boldogságképzésünkre”!

A programakkreditált 248 órás Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója elnevezésű felnőttképzésünk képzési napjai de: 9:00 órától du:17:00 óráig tartanak. A helyszín: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41. Csicsergő óvoda. A képzéshez szakmai anyagot, jegyzetet és az infrastrukturális feltételeket biztosítunk.

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga.

 • Írásbeli dolgozat elkészítése, melynek tartalma az Etka erőgyűjtő módszer alapjainakbemutatása egy 30 perces foglalkozás keretében. A dolgozatot elektronikus úton a vizsgát megelőzően egy héttel korábban kell elküldeni a vizsgabizottsághoz.
 • Szóbeli vizsgát kell tenni a módszer elméletéből, anatómiából és elsősegélynyújtásból.
 • Gyakorlatban kell bemutatni az írásbeli dolgozatból egy, – a vizsgabizottság által kijelölt részt.

A dolgozat elkészítéséhez és a felkészüléshez konzultáció kérhető a tanfolyamon.

A jelentkezés feltételei: Érettségi bizonyítvány és erőgyűjtő foglalkozásokon vagy felkészítő táborokban előzetes erőgyűjtő ismeretek megszerzése.

Az ETKA Erőgyűjtő Módszer oktatója program teljes képzési díja: 300.000,- Ft, mely tartalmazza a modulvizsgák költségeit is. A képzés díja egy összegben és részletekben is teljesíthető. A részletekben történő teljesítés modulonként a következő:

 1. I.                    modul     80   óra      95.000 Ft
 2. II.                  modul    120  óra    145.000 Ft
 3. III.                modul      48  óra      60.000 Ft

A díjfizetés a képzés megkezdése előtt esedékes, de modulonként 2-2 részletben történő fizetésre is lehetőség van. A képzés díját az EJRE folyószámlájára: CIB Bank: 10700392-66910824-51100005 folyószámlára vagy a képzési helyen készpénzzel lehet teljesíteni.

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga. Továbbá a képzésre jelentkezőktől elvárjuk, hogy a tanfolyam megkezdése előtt és a tanfolyam ideje alatt rendszeres Erőgyűjtő foglalkozásokon vegyenek részt.

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésére vonatkozóan, aki az Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója képesítést szerezte meg az elmúlt három évben az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület szervezésében, és rendelkezik egy bejegyzett ETKA Jógaegyesület igazolásával arról, hogy folyamatosan tart erőgyűjtő foglalkozásokat, az a jelenlegi képzésen való részvétel nélkül is jogosult a modul és záróvizsga közvetlen letételére a vizsgadíj megfizetésével. (10 ezer Ft/vizsga) Sikeres vizsga esetén ugyanazt a tanúsítványt kaphatja meg, mint a képzésben résztvevők.

Aki viszont folyamatban lévő, nem akkreditált Etka erőgyűjtő oktatóképzésben vett vagy vesz részt, az bekapcsolódhat a jelen képzésnek abba a moduljába, amelynek a belépési feltételeit (pl.1. vagy 2. modulzáró vizsga) teljesítette.

error: Content is protected !!