Kedves EJRE Egyesületi Tag Társunk!

Ezúton értesítünk, hogy az Egyesületünk 2018. évi munkájáról szóló beszámoló közgyűlése

2019. április 27-n  szombaton délután 14:00 órakor, a

1033 Budapest, Szérűskert 41 sz.alatti Csicsergő óvodában lesz megtartva.

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és hitelesítőjének megválasztása. Határozathozatal.
  2. Az egyesület vezetőségének pénzügyi és szöveges beszámolója a 2018. év tevékenységéről. Határozathozatal.
  3. A 2018. évi Közhasznúsági jelentés ismertetése. Határozathozatal.
  4. Az EJRE 2019. évi gazdálkodási és tevékenységi munkatervének megvitatása. Határozathozatal.
  5. Az EJRE új vezetőségére tett javaslatok, valamint az egyesület további működését célzó javaslatok megvitatása, valamint az egyesület tagságát érintő felvetődő kérdések megtárgyalása. A rendkívüli közgyűlés időpontjára tett javaslat elfogadása, határozathozatal.
  6. A 2019. évi tagdíj befizetések rendezése.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság több mint a fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirendi pontokkal, ugyanezen a helyen, 2019. április 27-n 14:30 órakor megismételt közgyűlést tartunk, amely a megjelent tagság létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük tagtársainkat, hogy a megtárgyalandó kérdések fontosságára való tekintettel a közgyűlésen minél nagyobb létszámmal vegyetek részt.

Az Etka – jógaoktató társ – tagjainkat ezúton is kérjük, hogy a 2018 évben végzett munkájukat írásban röviden összegezzék, és a szöveges beszámoló elkészítéséhez, április 25-ig küldjék meg részünkre: info@etkajoga.com

A meghívót saját kezűleg átvételt igazoló aláírással, postai úton, illetve elektronikus úton kézbesítjük tagjainknak.

Budapest, 2019-04-12

Üdvözlettel a Vezetőség nevében:

Kertész Anna

EJRE Elnöke

error: Content is protected !!