Etka Anyó és a végtelen Életerő

Etka Anyó és a végtelen életerő – mi köze van az Élő Világegyetemnek az Etka-jógához? Dr. Grandpierre Attila írása

megjelent: KAPU című folyóirat XXV. évf. 2013.10.havi számában,-inspiráció: a 2013. II. félévi EJRE egészségnapi előadása

Grandpierre2013EtkaAnyoEsAVegtelenEletero.pdf – szabadon letölthető!

Hogyan szabadíthatjuk fel életünket a modern világ láthatatlan befolyás-rendszerétől, a rossz szokásoktól, a helytelen életmódtól, az önmagunkra káros élet-vezetéstől? Az utóbbi évtizedekben az emberiség első számú, legfontosabb feladatává vált, hogy megoldást találjunk ezekre a kérdésekre. Egyre nagyobb szükség van életszerető, életvidám, élet-felemelő emberekre. Kevesen tudtak ebben világraszóló eredményt elérni. A kevesek közül is kimagaslik korunk egyik leginkább életszerető, életvidám alakja, az élet felemelésének mestere, művésze, bölcse: Kártyikné Benke Etka, sokak számára, akik 80 éves kora után ismertük meg, Etka Anyó. És számunkra szinte akkor kezdődött az igazi élet.

etka90

Oktatási tájékoztató

2013. október 2.-val Etka Erőgyűjtő módszer oktatója elnevezéssel PL-8524 számon államilag elismert programakkreditációs tanúsítvány birtokában folytathatjuk tovább oktatóképzésünket.

Honlapunkon folyamatosan tesszük közzé az oktatással kapcsolatos információinkat. Az első képzési évünket 2013. 11. 16-án kezdjük az első modul beindításával. A második modul 2014 februárjában indul, a harmadik modul, az oktatóképző tábor a nyár folyamán teljesíthető. Tehát, az első akkreditált tanúsítvány átvételére ekkor kerülhet sor.

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésére vonatkozóan, aki az Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója képesítést szerezte meg az elmúlt három évben az Etka Jóga Nemzetközi Egyesület szervezésében, és rendelkezik egy bejegyzett ETKA Jógaegyesület igazolásával arról, hogy folyamatosan tart erőgyűjtő foglalkozásokat, az a jelenlegi képzésen való részvétel nélkül is jogosult a modul és záróvizsga közvetlen letételére a vizsgadíj megfizetésével. (10 ezer Ft/vizsga) Sikeres vizsga esetén ugyanazt a tanúsítványt kaphatja meg, mint a képzésben résztvevők.

Aki viszont folyamatban lévő, nem akkreditált Etka erőgyűjtő oktatóképzésben vett vagy vesz részt, az bekapcsolódhat a jelen képzésnek abba a moduljába, amelynek a belépési feltételeit (pl.1. vagy 2. modulzáró vizsga) teljesítette.

A fenti lehetőség a 2013/14 oktatási évben vehető igénybe. Az akkreditált képzéssel egy időben szervezzük a folyamatos továbbképzéseket is a már korábban végzett Etka Erőgyűjtő oktatók részére. Ezek meghirdetésére is folyamatosan sor kerül.

 

Akkreditált Etka jóga képzés

Programakkreditált képzés! Programakkreditált képzés! Programakkreditált képzés!

Tájékoztató a 2013. 10.02.-tól a PL-8524 lajstromszámon akkreditált Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója elnevezésű képzésről

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.(II.16.) Kormányrendelet alapján,

PL-8524 lajstromszám alatt helyt adott az Etka-Jóga Rekreációs Egyesület kérelmének.

Az erről szóló tanúsítványát 2013. október 02.- 2017.október 02. szóló időtartamra állította ki. A megszerzett programakkreditációs határozattal lehetővé vált számunkra, hogy még az idén beindíthassuk az új feltételek szerinti oktatóképzésünket.

A képzés helyszíne: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41. Csicsergő Óvoda – EJRE Oktatási Központ.

A képzés időtartama: 248 óra (9 hónap).  A képzés három modulban történik, az első modul 80 óra, a második 120 óra, a harmadik 48 óra oktatóképző táborban.

A jelentkezés feltételei: Érettségi bizonyítvány és erőgyűjtő foglalkozásokon vagy felkészítő táborokban előzetes erőgyűjtő ismeretek megszerzése.

Az ETKA Erőgyűjtő Módszer oktatója program teljes képzési díja: 300.000,- Ft, mely tartalmazza a modulvizsgák költségeit is. A képzés díja egy összegben és részletekben is teljesíthető. A részletekben történő teljesítés modulonként a következő:

  1. I.                    modul     80   óra      95.000 Ft
  2. II.                  modul    120  óra    145.000 Ft
  3. III.                modul      48  óra      60.000 Ft

A díjfizetés a képzés megkezdése előtt esedékes, de modulonként 2-2 részletben történő fizetésre is lehetőség van. A képzés díját az EJRE folyószámlájára: CIB Bank: 10700392-66910824-51100005 folyószámlára vagy a képzési helyen készpénzzel lehet teljesíteni.

Az első (80 óra) modul tervezett oktatási időpontjai:

2013. november 16-17.

2013. november 23-24.

2013. november 30.

2013. december 07-08.

2014. január 04.

2014. január 11.

2014. január 18.

A napi képzési idő 8 óra, délelőtt 9:00 órától délután 17:00-ig tart. A képzéshez szakmai anyagot, jegyzetet és az infrastrukturális feltételeket biztosítunk.

A modul teljesítés feltétele a foglalkozások minimum 90%-án történő részvétel, valamint modul végén elméleti (beadandó dolgozat) és gyakorlati vizsga.

Az akkreditált 248 órás Etka Erőgyűjtő Módszer oktatóképzésének tartalma:

Tantárgy

Előírt minimálisóra szám

Elsajátítandó tananyag leírása

Etka Erőgyűjtő módszer elsajátítása, alkalmazási ismerete

I. modul

60 óra. Az erőgyűjtő módszer alapjainak: a természetes testtartás, a minőségi légzés és mozgás elsajátítása, újra ösztönössé válása. A természetes testmozgás elmélete, szervérzete.

Sportegészségügyi ismeretek

I. modul

10 óra Anatómiai és élettani alapismeretek. Elsősegélynyújtás.

 Etika, életstílus, életmód. Hatha jóga alapismeretek.

I. modul.

10 óra Etikai kódex, Etka Erőgyűjtő oktatók kötelességei. Az Erőgyűjtő módszer filozófiai hátterének megismerése. /Etka könyvek, kiadványok./ A jóga történeti áttekintése./

Oktatási módszertan II. modul

100 óra Az erőgyűjtő módszer elsajátításához javasolt alapgyakorlatok, gimnasztikai alapismeretek elsajátítása. Foglalkozásvezetési alapismeretek. A módszer bemutatásának alapelvei, a végrehajtás figyelemmel kísérése, segítése. A testbeszéd tudatosítása, a célzott meditáció elsajátítása. Betegségek és az Etka-erőgyűjtő módszer kapcsolati rendszere.

Szabadidős programszervezés, az oktatói tevékenység jogi, pénzügyi környezet áttekintése.  

II. modul

20 óra Szabadidős programszervezés, táborszervezési ismeretek. Reklám, marketing, pénzügyi, vállalkozói alapismeretek.

Intenzív oktatóképző tábor

III. modul

48 óra A képzés befejezéseként a módszer átfogó ismeretének összegzésére, az elméleti és gyakorlati tudás és tapasztalás bemutatására kötelező az oktatóképző tábori részvétel.

 

Októberi havi eseményeink

2013.október havi események

Az októberi hónap legjelentősebb eseménye volt, hogy az „Etka Erőgyűjtő Módszer oktatója”elnevezésű programakkreditációra benyújtott anyagunk megfelelt a 24/2004.(VI.22.) FMM rendeletben előírt akkreditációs követelményeknek.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 31. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.(II.16.) Kormányrendelet alapján,

PL-8524 lajstromszám alatt helyt adott kérelmünknek.

Az erről szóló tanúsítványát 2013. október 02.- 2017.október 02. szóló időtartamra állította ki. A megszerzett programakkreditációs határozattal lehetővé vált számunkra, hogy még az idén beindíthassuk az új feltételek szerinti oktatóképzésünket, melyről a részleteket és feltételeket honlapunkon tesszük közzé.

Ezúton köszönjük meg azt a sok jókívánságot, gratulációt és öröm kifejezését, amelyet levélben és telefonon eljuttattatok hozzánk. Ez a siker mindannyiunk sikere, mindannyiunk munkája benne van! Számunkra az igazi munka most kezdődik, melyhez nagy felelősséggel fogunk hozzá egyesületi vezetőtársainkkal és oktató társainkkal együtt.

2013. november havi események:

      November hónapban beindítjuk Budapesten a 248 órás akkreditált oktatóképzést.

Az első (80 óra) modul oktatási időpontjai:

2013. november 16-17.

2013. november 23-24.

2013. november 30.

2013. december 07-08.

2014. január 04.

2014. január 11.

2014. január 18.

Az Etka erőgyűjtő oktatóink elkezdték rendszeres foglalkozásaik

megtartását. A helyszín és az oktató választáshoz a honlapunk ad segítséget a www.etkajoga.com/foglalkozások menüpont alatt.

A Szegedi Etka Jóga Nemzetközi Egyesület szeretettel vár mindenkit 2013. november 10.-én vasárnap de.11:00 órakor Szegeden a Bálint Sándor Művelődési Házban arra a mini tárlat megnyitóra, ahol Etka Anyó festményeiből nyílik kiállítás. (Szeged, Temesvári krt.42. fsz.6.) Lásd részletesen honlapunkon: www.etkajoga.com

SZJA 1 %

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben is jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk támogatására ajánlották fel. 2012 évről a NAV a felajánlásokból 98.700 Ft összeget utalt át egyesületünk részére.

Kérjük, hogy támogassák továbbra is közhasznú szervezetünket abban, hogy az Etka – erőgyűjtő módszerrel történő egészségfejlesztő tevékenységünket és oktatóképzésünket továbbra is eredményesen folytathassuk.

  Várjuk továbbá egyéb anyagi felajánlásaikat is!

Etka- Jóga Rekreációs Egyesület Budapest

Adószámunk: 18125311-1-41

Számlaszámunk: CIB Bank 10700392-66910824-51100005

Az oktatói hírlevélbe vagy a honlapra szánt híreiteket, írásaitokat info@etkajoga.com e-mail címre várjuk! Végtelen szeretettel várunk minden információt és érdeklődőt: a hírlevél szerkesztői:

Kertész Anna és Kertész-Kiss Tamás

www.etkajoga.com